Ποιες είναι οι απαιτήσεις διακομιστή;

Όλα τα σενάρια μας απαιτούν τα εξής:

    • PHP 5.6 (με δυνατότητα GD) (συνιστάται η PHP7)
    • MySQL 5.0 ή νεότερη έκδοση
    • Apache 2.x ή νεότερη έκδοση (συνιστάται)
    • mod_rewrite (δεν έχουν δοκιμαστεί ενότητες επανεγγραφής URL μη Apache)
    • ffmpeg / ffmpeg-php (απαιτείται για τη μονάδα βίντεο)

Image